Filiala Oltenia

 

Projects


Implementation
Period

Project Name

Financing
Programme

Code

Role

Project Budget

20.06.2017-19.06.2019

Renașterea patrimoniului arhitectural din districtul Vidin si judeul Dolj

Programul INTERREG V-A România-Bulgaria

15.2.1.036, e-MS cod ROBG

Partener 2

363 565.70

27.06.2017-26.06.2019

Dezvoltarea pieței comune a forței de muncă și a mobilității forței de muncă în domeniul construcțiilor din zona transfrontalieră România-Bulgaria

Programul INTERREG V-A România-Bulgaria

16.4.2.076, ROBG-151

Beneficiar L

477.030,23 euro

30.06.2014-30.09.2015

Femei pentru frumusetea femeilor

POSDRU/92/3.1/61622

126018

Partner

ianuarie 2012 - iunie 2013

Internship Sud -Vest Oltenia

POSDRU 2007-2013

POSDRU/109/2.1/G/81616

Partner

1576935.00 LEI

10.02.2012-10.02.2012

"Common Strategy for Sustainable Territorial Development of the cross-border area Romania-Bulgaria"

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

2SR-1.2-1

Partner

263.893, 98 EUR

01-07-2011- 30-06-2013

Calificare si recalificare pentru viitor

POSDRU 2007-2013

POSDRU/108/2.3/G/83175

Partener 1

1.902.900 LEI

CONFERINTA FINALA, 28 iunie 2013

Parteneri:

 • ARIES Filiala Oltenia

Obiectiv general: Cresterea competitivitatii regionale si dezvoltarea mobilitatii, adaptabilitatii si flexibilitatii pe piata muncii a angajatilor prin facilitarea accesului acestora la programele de FPC în vederea calificarii, recalificarii si dezvoltarii personale.
Obiective:
–1.Furnizarea de programe de formare profesionala in meseria de electrician in constructii(cod COR 7137.2.1) si sudor (cod COR 7212.2.1), pentru 75 de persoane angajate în societati comerciale din regiunea Sud-Vest Oltenia, in vederea imbunatatirii adaptabilitatii fortei de munca si cresterea gradului de competenta si competitivitate pe piata muncii a angajatilor din domeniu.

2.Consiliere, orientare si planificare in cariera profesionala. Acordarea de sprijin pentru 50 de angajati prin furnizarea de servicii de orientare si consiliere profesionala.

3.Promovarea beneficiilor FPC în rândul angajatilor, întreprinderilor si a altor grupuri interesate prin materialele elaborate (pliante, afise, emisiuni TV, film) si a conferintelor organizate

Activitati:

 • A1. Activitati de management
 • A2. Conferinta de presa pentru lansarea proiectului
 • A3. Achizitii publice: initierea si derularea procedurilor de achizitie a bunurilor si a serviciilor subcontractate necesare
 • A4. Seminar de informare si constientizare a importantei si beneficiilor participarii angajatilor la programele de formare profesionala continua
 • A5.Selectarea trainerilor, elaborarea planurilor de pregatire si a materialelor de curs. Trainerii pentru modulele teoretice vor fi experti de tip A pe termen scurt, selectati pe baza de CV-ului, conform legislatiei, a Ghidului si cu respectarea principiului egalitatii de sanse
 • A6. Autorizare in vederea furnizarii cursurilor de electrician in constructii si de sudor
 • A7. Selectarea grupului tinta
 • A8. Informare, consiliere si orientare profesionala
 • A9. Organizare si desfasurare curs de formare profesionala electrician- modul teoretic
 • A10. Desfasurare stagiu de pregatire practica electrician in constructii. Evaluare si certificare cursanti
 • A11. Organizare si desfasurare curs de formare profesionala sudor -modul teoretic
 • A12. Desfasurare stagiu de pregatire aplicativa sudor
 • A13. Conferinta de presa pentru inchiderea proiectului
 • A14. Informare si publicitate

Rezultate:

Rezultatele anticipate a fi realizate pe parcursul proiectului sunt corelate logic si cronologic cu activitatile/subactivitatile eligibile ale proiectului si cu indicatorii de realizare imediata (output) si de rezultat (result), astfel încât atingerea unui rezultat sa conduca la atenuarea sau eliminarea unei cauze care a generat una dintre nevoile identificate ale grupului tinta.

In cadrul proiectului, se urmareste ca indeplinirea rezultatelor sa aiba ca efect atingerea obiectivului general si a celor specifice si sa conduca la o imbunatatire a situatiei în privinta problemei care a generat necesitatea proiectului. Principalul rezultat al proiectului il reprezinta calificarea unui numar de 75 de angajati ai firmelor doljene de profil in meseriile de electrician in constructii(cod COR 7137.2.1)-25 persoane, nivel 2 de calificare si sudor (cod COR 7212.2.1)-50 persoane, nivel 2 de clificare. Estimam ca minim 33% dintre persoanele calificate/recalificate vor aveaun nivel scazut de calificare sau sunt calificate in meserii redundante pe piata muncii.

Cunostintele si competentele dobandite in urma absolvirii cursurilor de calificare propuse prin proiect , vor ajuta angajatii sa se adapteze mult mai usor la noile cerintele ale firmei in care isi desfasoara activitatea, sa-si pastreze locul de munca sau sa-si gaseasca un loc de munca in cazul unei restructurari sau a unei oportunitati pe piata muncii. Proiectul va imbunatati situatia grupului tinta prin cresterea competitivitatii pe piata muncii ca urmare a imbunatatirii performantelor angajatilor, cu efecte pozitive asupra vietii economice si sociale in ansamblu. Prin acest proiect ce vizeaza calificari in meserii cu cerere pe piata muncii ne propunem sa sprijinim angajatii dar si angajatorii in vederea eficientizarii activitatii economice din cadrul firmelor de profil de pe piata locala. Dupa parcurgerea cursurilor de calificare, persoanele vor dobandi competente si aptitudini generale si tehnice specifice meseriei lor prin implementarea activitatii.

De asemenea, se va imbunatatii nivelul de trai al familiilor celor implicati in programele de formare profesionala. Estimam ca 68 dintre acestia (90%) sa obtina diploma de calificare. Un alt rezultat important al proiectului il reprezinta informarea, consilierea si orientarea profesionala pentru 50 de persoane. Acestea vor fi informate cu privire la cererea si oferta de pe piata muncii, vor fi initiate in cautarea site-urilor ce ofera date despre piata muncii si in alcatuirea unui CV, li se vor aplica chestionare pentru consiliere si calificare. Aplicantul va fi acreditat in doua calificari cu cerere pe piata muncii: electrician in constructii si sudor.

ACTIVITATILE SI REZULTATELE PROIECTULUI DUPA IMPLEMENTARE

Activităţile proiectului

 • Conferinţa de presă pentru lansarea proiectului, la care au participat reprezentanţi ai mass-media, ai Camerei de Comerţ, angajatori
           - organizata in data de - 25 august 2011
 • Organizarea a două seminarii de informare cu privire la importanţa şi beneficiile participării angajaţilor la programele de formare profesională continuă. Prezentarea proiectului.
           - organizate in data de:
  - 09 septembrie 2011
  - 31 august 2012
 • Organizarea şi desfăşurarea a doua serii de cursuri de calificare în meseria de sudor (cod COR 7212.2.1), nivel 2 de calificare
            -prima serie:   

  decembrie 2011- martie 2012- modul teoretic
  aprilie 2012- septembrie 2012- modul practic
 • Organizarea şi desfăşurarea  cursuri de calificare în meseria de sudor (cod COR 7212.2.1), nivel 2 de calificare
            - a doua  serie
  :
  august 2012- noiembrie 2012- modul teoretic-               
 • Organizare şi desfăşurarea unui curs de calificare în meseria de electrician în construcţii (cod COR 7137.2.1, nivel 2 de calificare
  - modul teoretic: aprilie 2012-iulie 2012
  - modul practic : august 2012- ianuarie 2013
 •  Consiliere şi orientare profesională pentru angajaţi. Informare cu privire la cererea şi oferta de pe piata muncii, iniţiere în elaborarea unui CV şi cu modul de prezentare la un interviu, etc.
 • Activităţi de management, informare şi publicitate pentru proiect

REZULTATE OBTINUTE

 • Calificari, consiliere si informare:
 • Calificare in meseria de sudor  (seria 1) au absolvit cursurile 25de personae angajate
 • Calificare in meseria de lectricina in  constructii au aplicat 40 de solicitati si au fost selectati 28 ( nuamr max adimis) Toti au absolvit  cursurile
 • Consiliere  si informare  -  50 persoane
 • Acreditari, traineri, practica
 • S-au obtinut acreditarile pentru cele doua cursuri (sudor si electrician in constructii)
 • S-au angajat persoane calificate ca traineri pentru sustinerea cursurilor si tutori cu experienta pentru activitatea practica
 • S-au incheiat protocoale de colaborare cu firmele la care se deruleaza activitatea de practica: SC RECON SA  si  SC SFERA SRL.
 • Materiale publicitare
 • Au fost elaborate material de informare si publicitate ( pliante, mape, banner, afise, etc)
 • Au publicate in presa anunturi si comunicate de presa anunturi si communicate de presa
 • A fost realizat un film de prezentare al proiectului
 • Chestionare, teste
 • Au fost elaborate si aplicate chestionare si teste  pentru activitatea de consiliere
 • Management
 • Au fost derulate activitati de management  a proiectului pe perioada implementarii

Pentru mai multe detalii accesati site-ul proiectului: http://acsebastian.ro/

01-08- 2010 – 01-08- 2013

Invata Automatica

POSDRU 2007-2013

POSDRU/90/2.1/S/64051

Partner 6

2010-2011

A shelter business environment - the shortest wayto cross-border development

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

MIS-ETC 650

Partner 2

68.325,50 EUR

2010-2011

Accelerating cross-border economic development – competitiveness through quality and innovation

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

MIS-ETC 646

Lead Partner

251.436,20 EUR

26-06-2010 - 25-12-2011

European-Jobguide Romania-Bulgaria

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

MIS-ETC 626

Partner 2

87.683,90 EUR

2010-2011

Promoting foreign investments in cross border area, by creating and developing cross border sectoral poles of competitiveness

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

MIS-ETC 35

Lead Partner

225.741,50 EUR

2010-2011

"Danube Velo Route" 1-3.1-9

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

MIS-ETC 31

Partner 2

83.983,17 EUR

01-04-2010 - 28-02-2013

RO4 RURALBIZ – Initiatives for a sustainable rural development

POSDRU 2007-2013

Partner 2

01-07-2009 - 30-11-2009

Promoting entrepreneurial culture – essential condition for innovation improvement and business development in Oltenia region

POSDRU 2007-2013

Lead Partner

1.604.767,06 RON

20-08-2008 - 19-11-2009

Virtual gross market for agriculture products, through informatics systems and technologies - VirtGross - agriculture Fair 8-9 October 2009, Craiova

PHARE CBC RO-BG 2004-2006

RO2006/
018-445.01.02.05

Lead Partner

166.800,00 EUR

01-09-2007 - 30-03-2009

“Pole of competitiveness through Innovation and Technology Transfer for sustainable economic development of cross border region”

PHARE CBC RO-BG 2004-2006

RO2005/
017-535.01.01.09

Lead Partner

151.250,00 EUR

01-12-2006 - 30-09-2007

"E-Environment" Romania - Bulgaria decembrie 2007-septembrie 2008

PHARE CBC RO-BG 2004-2006

RO2005/
017-535.01.02.12

Lead Partner

137.140,00 EUR

01-12-2006 - 30-09-2007

Knowledge based economy-assertive pillar of economic, social cohesion in the cross-border region

PHARE CBC RO-BG 2004-2006

RO 2004/
016-784.01.04.01.1

Lead Partner

54.280,00 EUR