Oltenia Subsidiary

 

Projects


Implementation
Period

Project Name

Financing
Programme

Code

Role

Project Budget

20.06.2017-19.06.2019

Renașterea patrimoniului arhitectural din districtul Vidin si judeul Dolj

Programul INTERREG V-A România-Bulgaria

15.2.1.036, e-MS cod ROBG

Partener 2

363 565.70

27.06.2017-26.06.2019

Dezvoltarea pieței comune a forței de muncă și a mobilității forței de muncă în domeniul construcțiilor din zona transfrontalieră România-Bulgaria

Programul INTERREG V-A România-Bulgaria

16.4.2.076, ROBG-151

Beneficiar L

477.030,23 euro

30.06.2014-30.09.2015

Femei pentru frumusetea femeilor

POSDRU/92/3.1/61622

126018

Partner

ianuarie 2012 - iunie 2013

Internship Sud -Vest Oltenia

POSDRU 2007-2013

POSDRU/109/2.1/G/81616

Partner

1576935.00 LEI

Asociatia Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT, in parteneriat cu asociatia Electronica pentru Industrie Electronica si Software ? Filiala Oltenia - aRIES Oltenia a demarat din luna ianuarie 2012 proiectul Internship Sud-Vest Oltenia.
INTERNSHIP Sud-Vest Oltenia este un proiect care se adreseaza unui grup tinta format din studenti incadrati in sistemul de invatamant formal din regiunea Oltenia, atat din mediul urban, cat si rural, anul de studiu 1, 2, sau 3 care urmeaza studii universitare de licenta in urmatoarele specializari: Management, Marketing, Finante-banci, Economia turismului si serviciilor, automatica si informatica aplicata, Calculatoare, Electronica aplicata, Informatica industriala, Inginerie electrica, Electromecanica, Inginerie mecanica.
Durata de implementare a proiectului este de 18 luni.
Proiectul pune accent pe cresterea gradului de profesionalism al tinerilor specialisti atat prin cresterea gradului de adaptare la piata fortei de munca, cat si prin dezvoltarea competentelor si abilitatilor profesionale ce asigura cel mai inalt nivel de calificare. Realizarea tuturor activitatilor propuse in cadrul acestui proiect va contribui la dezvoltarea resurselor umane inalt competitive care sa gestioneze mult mai flexibil etapa critica de trecere de la tcoala la viata activa.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta corelarea programelor de studii din domeniile stiinte economice, electrotehnica, electromecanica, mecanica, automatica, electronica si calculatoare cu programele de invatare la locul de munca, in vederea imbunatatirii tranzitiei studentilor din regiunea Sud-Vest Oltenia de la scoala la o viata activa.
Obiectivele specifice urmaresc:

 • Facilitarea accesului studentilorpracticanti la programe de invatare practica la locul de munca princrearea si operationalizarea unei platforme web INTERNSHIP.
 • Cresterea nivelului deaplicabilitate in practica a cunostintelor teoretice ale studentilorpracticanti.
 • Dezvoltarea adaptabilitatiistudentilor la cerintele primului loc de munca.
 • Formarea de competente siaptitudini profesionale necesare pentru integrarea pe piata muncii pentrustudentii participanti la stagiile de practica .
 • Implementarea unei campanii de informare,constientizare si mediatizare a conceptului de INTERNSHIP in randulgrupului tinta, precum si sensibilizarea firmelor si ONG-urilor inadoptarea acestui sistem de interrelationare intre scoala si munca,inclusiv prin realizarea unei serii de dezbateri informative la care vorparticipa studenti si reprezentanti ai firmelor gazda.
 • Realizarea unui studiu dereferinta la nivel regional cu privire la necesitatea aplicariiconceptului de INTERNSHIP, imbunatatind si facilitand in acest feltranzitia studentilor de la scoala la o viata activa.

activitatile propuse sunt relevante fata de necesitatile studentilor, intrucat acestia se vor familiariza cu politica si cultura organizationala a firmei gazda, punand in practica teoria acumulata si invatand lucruri noi, inainte de a deveni candidati pe piata muncii. Proiectul ofera un sprijin real si firmelor gazda, permitandu-le acestora sa isi dezvolte o pepiniera de tinere talente, prin implicarea in dezvoltarea profesionala a studentilor inca dinaintea startului carierei lor.
Proiectul ajuta la corelarea sistemului educational formal si a cunostintelor teoretice ale studentilor cu tendintele pietei muncii si incurajarea abordarii practice ca parte complementara a desavarsirii educatiei studentului.
Rezultatele proiectului:

 • 150 de studenti participanti laprogramul INTERNSHIP
 • Ghid INTERNSHIP pentru studenti? o publicatie care va cuprinde toti pasii pe care trebuie sa ii parcurgastudentii in vederea participarii la programul de INTERNSHIP.
 • Ghid INTERNSHIP pentru companii- o publicatie care va cuprinde toti pasii necesari participariicompaniilor in program, precum si beneficiile generate de aceastaactivitate.
 • 3 Dezbateri informative
 • O campanie online de informare,constientizare, mediatizare
 • Un birou INTERNSHIP Info Pointla Craiova
 • Platforma web INTERNSHIP ce vafacilita relationarea dintre studenti si potentialele firmegazda/potentialii angajatori.
 • 1 Raport de date publicatonline in cadrul Platformei INTERNSHIP ? bazat pe asteptarile si experienteleanterioare ale studentilor participanti in cadrul unor programe anterioareINTERNSHIP, tendintele pietei muncii si modul de corelare a oferteieducationale cu oferta angajatorilor.
 • 1 Studiu INTERNSHIP ? bazat perezultatele obtinute prin aplicarea de chestionare si interviuri grupuluitinta si firmelor gazda.
 • 1 Concurs de „Idei deimbunatatire a activitatii organizatorului de practica”, cu cincistudenti premiati.

Tutori SC IPa Sa CIFaTT Craiova:

 • Dr.ing. Constantinescu Catalin
 • Ing. Predescu Ciprian
 • Ing. Toma Danut
 • Dr.ing. Canureci Gabriela

10.02.2012-10.02.2012

"Common Strategy for Sustainable Territorial Development of the cross-border area Romania-Bulgaria"

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

2SR-1.2-1

Partner

263.893, 98 EUR

01-07-2011- 30-06-2013

Calificare si recalificare pentru viitor

POSDRU 2007-2013

POSDRU/108/2.3/G/83175

Partener 1

1.902.900 LEI

01-08- 2010 – 01-08- 2013

Invata Automatica

POSDRU 2007-2013

POSDRU/90/2.1/S/64051

Partner 6

2010-2011

A shelter business environment - the shortest wayto cross-border development

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

MIS-ETC 650

Partner 2

68.325,50 EUR

2010-2011

Accelerating cross-border economic development – competitiveness through quality and innovation

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

MIS-ETC 646

Lead Partner

251.436,20 EUR

26-06-2010 - 25-12-2011

European-Jobguide Romania-Bulgaria

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

MIS-ETC 626

Partner 2

87.683,90 EUR

2010-2011

Promoting foreign investments in cross border area, by creating and developing cross border sectoral poles of competitiveness

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

MIS-ETC 35

Lead Partner

225.741,50 EUR

2010-2011

"Danube Velo Route" 1-3.1-9

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

MIS-ETC 31

Partner 2

83.983,17 EUR

01-04-2010 - 28-02-2013

RO4 RURALBIZ – Initiatives for a sustainable rural development

POSDRU 2007-2013

Partner 2

01-07-2009 - 30-11-2009

Promoting entrepreneurial culture – essential condition for innovation improvement and business development in Oltenia region

POSDRU 2007-2013

Lead Partner

1.604.767,06 RON

20-08-2008 - 19-11-2009

Virtual gross market for agriculture products, through informatics systems and technologies - VirtGross - agriculture Fair 8-9 October 2009, Craiova

PHARE CBC RO-BG 2004-2006

RO2006/
018-445.01.02.05

Lead Partner

166.800,00 EUR

01-09-2007 - 30-03-2009

“Pole of competitiveness through Innovation and Technology Transfer for sustainable economic development of cross border region”

PHARE CBC RO-BG 2004-2006

RO2005/
017-535.01.01.09

Lead Partner

151.250,00 EUR

01-12-2006 - 30-09-2007

"E-Environment" Romania - Bulgaria decembrie 2007-septembrie 2008

PHARE CBC RO-BG 2004-2006

RO2005/
017-535.01.02.12

Lead Partner

137.140,00 EUR

01-12-2006 - 30-09-2007

Knowledge based economy-assertive pillar of economic, social cohesion in the cross-border region

PHARE CBC RO-BG 2004-2006

RO 2004/
016-784.01.04.01.1

Lead Partner

54.280,00 EUR