Filiala Oltenia

 

Projects


Implementation
Period

Project Name

Financing
Programme

Code

Role

Project Budget

20.06.2017-19.06.2019

Renașterea patrimoniului arhitectural din districtul Vidin si judeul Dolj

Programul INTERREG V-A România-Bulgaria

15.2.1.036, e-MS cod ROBG

Partener 2

363 565.70

27.06.2017-26.06.2019

Dezvoltarea pieței comune a forței de muncă și a mobilității forței de muncă în domeniul construcțiilor din zona transfrontalieră România-Bulgaria

Programul INTERREG V-A România-Bulgaria

16.4.2.076, ROBG-151

Beneficiar L

477.030,23 euro

30.06.2014-30.09.2015

Femei pentru frumusetea femeilor

POSDRU/92/3.1/61622

126018

Partner

ianuarie 2012 - iunie 2013

Internship Sud -Vest Oltenia

POSDRU 2007-2013

POSDRU/109/2.1/G/81616

Partner

1576935.00 LEI

10.02.2012-10.02.2012

"Common Strategy for Sustainable Territorial Development of the cross-border area Romania-Bulgaria"

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

2SR-1.2-1

Partner

263.893, 98 EUR

01-07-2011- 30-06-2013

Calificare si recalificare pentru viitor

POSDRU 2007-2013

POSDRU/108/2.3/G/83175

Partener 1

1.902.900 LEI

01-08- 2010 – 01-08- 2013

Invata Automatica

POSDRU 2007-2013

POSDRU/90/2.1/S/64051

Partner 6

Investeste în oameni !
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul  Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013
Axa prioritara 2  “Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de interventie 2.1 “Tranzitia de la scoala la viata activa”
Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/64051
Proiectul “Invata Automatica
Perioada de implementare:    1 aug. 2010 – 1 aug 2013

Parteneri:

 • Solicitant:Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
 • P1:Universitatea din Craiova
 • P2:Universitatea din Oradea
 • P3:Universitatea Dunarea de Jos din Galati
 • P4:Universitatea Transilvania din Brasov
 • P5:SC IPA SA
 • P6:ARIES Filiala Oltenia

Obiectiv general: Ameliorarea substantiala a calitatii procesului de formare profesionala a studentilor la automatica prin:
–asigurarea unui cadru riguros reglementat pentru stagiile de practica in entitatile specializate in domeniul automaticii;
–formarea competentelor de munca si experientei necesare unei tranzitii facile spre piata muncii.
Obiective:
–Asigurarea cadrului de pregatire a stagiilor de practica in domeniul automaticii
–Crearea unui grup omogen de tutori de practica
–Campanii de informare cu privire la oportunitatile de facilitare a tranzitiei de la statutul de student la acela de angajat
–Cresterea activitatilor de colaborare intre parteneri

In cadrul proiectului se ofera:

 • Subventii de practica
 • Premii
  - 3 premii pentru rezultate deosebite / an
  - 3 premii de creativitate / an
  - Excursii
 • Rezultate exceptionale obtinute pe perioada stagiului de practica, premiul I obtinut la concursuri prin care sunt valorificate competentele dobandite pe perioada stagiului de practica sau la concursuri în care sunt prezentate idei de îmbunatatire a activitatii organizatorului de practica.

Activitati:

 • A1. Campanie de informare si constientizare privind oportunitatile oferite studentilor de efectuarea de stagii de practica in domeniul automaticii
 • A2. Organizarea si pregatirea stagiilor de practica
 • A3. Pregatirea cadrului logistic pentru desfasurarea stagiilor de practica
 • A4. Monitorizarea grupului de studenti pe durata practicii si evaluarea rezultatelor obtinute
 • A5. Includerea in cadrul programului de practica a unor module specifice de formare antreprenoriala (abilitati teoretice, practice si manageriale)
 • A6. Evaluarea procesului de formare profesionala in domeniul automaticii bazat pe suportul de practica imbunatatit
 • A7. Dezvoltarea parteneriatelor in vederea viabilizarii pe termen lung a rezultatelor proiectului
 • A8. Management de proiect si monitorizare

Rezultate:

 • Seminarii (in fiecare centru universitar):
  - “Cariera ta de automatist” (an 1)
  - „Cariera ta de automatist in industrie” (an2)
  - „Cariera ta de automatist in cercetare” (an3).
  - (audienta estimata pentru cele trei seminarii - 360 studenti);
 • Seminarii in mediul industrial
  - „Avantaje pentru agentii economici, prin pregatirea viitorilor angajati inca din practica studenteasca”
  - (cate un seminar in fiecare centru universitar, audienta estimata pentru cele trei seminarii - 360 studenti)
 • Portal web al proiectului
 • Materiale promotionale
 • Metodologie de selectie pentru stagiile de practica, grile de punctaj pentru concursurile de selectie a studentilor care vor efectua stagii de practica in domeniul automaticii;
 • Conventiile de efectuare a stagiilor de practica
 • Carti, reviste de specialitate, brosuri
 • Simulatoare de procese
 • 15 concursuri de selectie a studentilor pentru obtinerea unui loc de practica, respectiv a subventiilor oferite prin proiect
 • 3 stagii de practica pentru 360 studenti
 • 15 vizite la obiective reprezentative si 21 concursuri pentru premierea celor mai merituosi (15 concursuri pentru rezultate deosebite si 6 concursuri de creativitate);
 • 6 intalniri de lucru
 • Criterii de optimizare a materialelor suport si a modului de lucru necesare desfasurarii stagiilor de practica si implementarea lor
 • 2 chestionare de evaluare a suportului de formare practica
 • 2 sondaje de evaluare a satisfactiei studentilor si angajatorilor
 • 5 mese rotunde cu participarea reprezentantilor mediului universitar si a celor care activeaza in domeniul automatizarilor industriale in vederea incheierii a 10 noi parteneriate de practica si 2 parteneriate pentru absorbtia fortei de munca noua creata

Documente necesare la inregistrarea in grupul tinta

Documente necesare la inregistrarea in grupul tinta pot fi descarcate de mai jos:

sau direct de la sectiunea "Studenti".

Seminariile "Avantaje pentru agentii economici, prin pregatirea viitorilor angajati înca din practica studenteasca"

Seminariile au fost organizate de SC IPA SA si ARIES – filiala Oltenia în centrele universitare din Cluj, Craiova, Oradea, Galati si Brasov cu scopul de a reuni agentii economici potentiali angajatori cu studentii care vor efectua practica.

S-au prezentat beneficiile studentilor rezultate din stagiile de practica, categoriile de agenti economici gazde ale stagiilor de practica, prezentarea organizatorica a agentilor economici, descrierea compartimentelor functionale ale acestora, posturile de lucru în care se poate derula practica si relatiile de subordonare ale studentului practicant. În sectiunea adresata agentilor economici s-au abordat beneficiile agentilor economici rezultate din organizarea unor stagii de practica, dimensiunea grupului tinta, prezentarea competentelor profesionale ale studentilor cu profil Automatica din centrele universitare cuprinse în proiect.

Seminariile "Cariera ta de automatist" - descrierea activitatii

Seminariile "Cariera de de automatist" au fost organizate si s-au desfasurat în universitatile participante în proiect.

Scopul prezentarilor si discutiilor a fost detalierea competentelor unui inginer automatist, informarea cu privire la calitatile, calificarile si aptitudinile unui candidat pentru un post în companiile lider la nivel national si mondial cu activitati în domeniul automaticii. La seminarii au participat ca invitati colaboratori din firme de prestigiu care au raspuns la întrebarile studentilor referitoare la traiectoria profesionala a unui inginer. Printre firmele prezente s-au numarat Emerson Process Management, National Instruments, IPA S.A. filiala Cluj, Hella SA, Romtek SRL, Dolsat Consult SRL, Galfinband SA, IPA SA, Comau SA, Plant Therm SA, Thermal Technology S.A.

Brosura nr. 4 - Rezultate partiale

A aparut brosura cu numarul 4. Scopul acestui material este de a reda pe scurt cateva dintre cele mai importante rezultate ale ultimelor 3 luni de activitate din cadrul proiectului "Invata Automatica!"Cum te informezi?

O modalitate de a în?elege termenii "automatizare" si "automatica" este acela de a identifica reprezentan?ii domeniului. Activitatea acestora este o sursa de informare în ceea ce priveste activitatile, profesionalismul si directiile viitoare de dezvoltare. Reprezentantii S.C. IPA S.A. ofera cateva exemple de proiecte proprii implementate: statie automata de supraveghere a comportarii barajelor hidrotehnice cu declansarea masuratorilor la aparitia cutremurelor, tehnici de tip multiagent si agenti inteligenti în sistemul telematic de control si supraveghere pentru o cascada de hidrocentrale, sistem integrat, suport decizional bazat pe fuziunea informatiilor multisenzoriale pentru supravegherea si predictia comportarii barajelor si amenajarilor hidrotehnice, proiectarea sistemelor de energie regenerabila (studii de fezabilitate, proiecte tehnice), sisteme SCADA.

Pentru mai multe detalii accesati site-ul proiectului: http://invata-automatica.utcluj.ro

2010-2011

A shelter business environment - the shortest wayto cross-border development

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

MIS-ETC 650

Partner 2

68.325,50 EUR

2010-2011

Accelerating cross-border economic development – competitiveness through quality and innovation

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

MIS-ETC 646

Lead Partner

251.436,20 EUR

26-06-2010 - 25-12-2011

European-Jobguide Romania-Bulgaria

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

MIS-ETC 626

Partner 2

87.683,90 EUR

2010-2011

Promoting foreign investments in cross border area, by creating and developing cross border sectoral poles of competitiveness

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

MIS-ETC 35

Lead Partner

225.741,50 EUR

2010-2011

"Danube Velo Route" 1-3.1-9

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

MIS-ETC 31

Partner 2

83.983,17 EUR

01-04-2010 - 28-02-2013

RO4 RURALBIZ – Initiatives for a sustainable rural development

POSDRU 2007-2013

Partner 2

01-07-2009 - 30-11-2009

Promoting entrepreneurial culture – essential condition for innovation improvement and business development in Oltenia region

POSDRU 2007-2013

Lead Partner

1.604.767,06 RON

20-08-2008 - 19-11-2009

Virtual gross market for agriculture products, through informatics systems and technologies - VirtGross - agriculture Fair 8-9 October 2009, Craiova

PHARE CBC RO-BG 2004-2006

RO2006/
018-445.01.02.05

Lead Partner

166.800,00 EUR

01-09-2007 - 30-03-2009

“Pole of competitiveness through Innovation and Technology Transfer for sustainable economic development of cross border region”

PHARE CBC RO-BG 2004-2006

RO2005/
017-535.01.01.09

Lead Partner

151.250,00 EUR

01-12-2006 - 30-09-2007

"E-Environment" Romania - Bulgaria decembrie 2007-septembrie 2008

PHARE CBC RO-BG 2004-2006

RO2005/
017-535.01.02.12

Lead Partner

137.140,00 EUR

01-12-2006 - 30-09-2007

Knowledge based economy-assertive pillar of economic, social cohesion in the cross-border region

PHARE CBC RO-BG 2004-2006

RO 2004/
016-784.01.04.01.1

Lead Partner

54.280,00 EUR