Filiala Oltenia

 

Projects


Implementation
Period

Project Name

Financing
Programme

Code

Role

Project Budget

20.06.2017-19.06.2019

Renașterea patrimoniului arhitectural din districtul Vidin si judeul Dolj

Programul INTERREG V-A România-Bulgaria

15.2.1.036, e-MS cod ROBG

Partener 2

363 565.70

27.06.2017-26.06.2019

Dezvoltarea pieței comune a forței de muncă și a mobilității forței de muncă în domeniul construcțiilor din zona transfrontalieră România-Bulgaria

Programul INTERREG V-A România-Bulgaria

16.4.2.076, ROBG-151

Beneficiar L

477.030,23 euro

30.06.2014-30.09.2015

Femei pentru frumusetea femeilor

POSDRU/92/3.1/61622

126018

Partner

ianuarie 2012 - iunie 2013

Internship Sud -Vest Oltenia

POSDRU 2007-2013

POSDRU/109/2.1/G/81616

Partner

1576935.00 LEI

10.02.2012-10.02.2012

"Common Strategy for Sustainable Territorial Development of the cross-border area Romania-Bulgaria"

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

2SR-1.2-1

Partner

263.893, 98 EUR

01-07-2011- 30-06-2013

Calificare si recalificare pentru viitor

POSDRU 2007-2013

POSDRU/108/2.3/G/83175

Partener 1

1.902.900 LEI

01-08- 2010 – 01-08- 2013

Invata Automatica

POSDRU 2007-2013

POSDRU/90/2.1/S/64051

Partner 6

2010-2011

A shelter business environment - the shortest wayto cross-border development

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

MIS-ETC 650

Partner 2

68.325,50 EUR

2010-2011

Accelerating cross-border economic development – competitiveness through quality and innovation

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

MIS-ETC 646

Lead Partner

251.436,20 EUR

26-06-2010 - 25-12-2011

European-Jobguide Romania-Bulgaria

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

MIS-ETC 626

Partner 2

87.683,90 EUR

2010-2011

Promoting foreign investments in cross border area, by creating and developing cross border sectoral poles of competitiveness

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

MIS-ETC 35

Lead Partner

225.741,50 EUR

2010-2011

"Danube Velo Route" 1-3.1-9

Romania-Bulgaria CBC Programme 2007-2013

MIS-ETC 31

Partner 2

83.983,17 EUR

01-04-2010 - 28-02-2013

RO4 RURALBIZ – Initiatives for a sustainable rural development

POSDRU 2007-2013

Partner 2

01-07-2009 - 30-11-2009

Promoting entrepreneurial culture – essential condition for innovation improvement and business development in Oltenia region

POSDRU 2007-2013

Lead Partner

1.604.767,06 RON

Investeste in OAMENI !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 3.  “Cresterea  adaptabilitatii lucratorilor  si a  intreprinderilor”
 Domeniul  major de  interventie  3.1.   “Promovarea  culturii  antreprenoriale”

Proiectul: Promovarea culturii antreprenoriale – conditie
esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in
Regiunea Oltenia

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Consortiul de proiect:
Coordonator: ARIES Filiala Oltenia - Asociatia Romana pentru Industria de Electronica si Software,
Parteneri:
ARoTT- Asociatia Romana pentru Transfer tehnologic si Inovare
ADR – Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia
OTIMMC – Oficiul Teritorial pentru IMM-uri
AIESEC
SC IPA SA, Sucursala Craiova
Camera de Comert si Industrie Rm Valcea

Proiectul urmareste:

  • cresterea competitivitatii economice in special in domenii de high-tech cu inalt potential inovativ
  • dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere,
  • dezvoltarea si folosirea eficienta a capitalului uman din România in special in zona antreprenoriala pentru a compensa numarul mic de intreprinzatori (~50% din media europeana)
  • promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate
  • promovarea ocuparii si incluziunii sociale si diminuarea disparitatilor de dezvoltare între regiunile tarii.

Obiectivul general are focalizare specifica axata pe cresterea competitivitatii prin inovare, in special inovare tehnologica si noi modele de afaceri.
-Dezvoltarea pe toata durata vietii a competentelor antreprenoriale si manageriale a resurselor umane din IMM din sectoarele inovative (IT, bio-tehnologii, cercetare-dezvoltare, electronica etc)
- Promovarea spiritului antreprenorial, in scopul generarii un numar crescut de afaceri in domeniile inovative
- Cresterea competitivitatii IMM-urilor (inclusiv a celor de tip start-up si spin-off) din sectorul inovativ, prin cresterea capacitatii de inovare cercetare – proiectare tehnologica, asigurarea calitatii si dezvoltare produse noi.
- Formarea profesionala continua a angajatilor, a personalului de conducere din IMM-uri, a intreprinzatorilor si a persoanelor care doresc sa initieze o activitate independenta, cresterea adaptabilitatii lor la ritmul rapid de avans tehnologic si la provocarile globalizarii, corelarea ofertei de formare cu cererea de forta de munca calificata , in domeniul respectiv.

Obiective Operationale:

  • cresterea constientizarii si promovarea atitudinii pozitive fata de cultura antreprenoriala
  • incurajarea spiritului antreprenorial, prin cresterea numarului de participanti la cursuri de formare antreprenoriala pentru ca persoanele care doresc sa inceapa o afacere sa inteleaga rolul intreprinzatorului in dinamica pietei, sa genereze idei inovatoare in domeniul afacerilor
  • implementarea de programe si servicii inovatoare de asistenta pentru crearea de afaceri, inclusiv prin intermediul proiectelor de tip spin-off si start-up -sprijinirea si sustinerea IMM in aplicarea inovatiilor
  • formarea profesionala continua a angajatilor si a potentialilor angajati, cresterea adaptabilitatii lor, corelarea ofertei de formare cu cererea de forta de munca calificata , asigurarea calitatii si competitivitatii si cultura inovarii

Proiectul va produce diferite produse finale si rezultate.
Principalul rezultat va fi un numar de 100 de persoane instruite in formarea antreprenoriala.
Perioada de derulare a proiectului: 18 luni: 1 iunie 2009-31 noiembrie 2010

20-08-2008 - 19-11-2009

Virtual gross market for agriculture products, through informatics systems and technologies - VirtGross - agriculture Fair 8-9 October 2009, Craiova

PHARE CBC RO-BG 2004-2006

RO2006/
018-445.01.02.05

Lead Partner

166.800,00 EUR

01-09-2007 - 30-03-2009

“Pole of competitiveness through Innovation and Technology Transfer for sustainable economic development of cross border region”

PHARE CBC RO-BG 2004-2006

RO2005/
017-535.01.01.09

Lead Partner

151.250,00 EUR

01-12-2006 - 30-09-2007

"E-Environment" Romania - Bulgaria decembrie 2007-septembrie 2008

PHARE CBC RO-BG 2004-2006

RO2005/
017-535.01.02.12

Lead Partner

137.140,00 EUR

01-12-2006 - 30-09-2007

Knowledge based economy-assertive pillar of economic, social cohesion in the cross-border region

PHARE CBC RO-BG 2004-2006

RO 2004/
016-784.01.04.01.1

Lead Partner

54.280,00 EUR